Change background image


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1code [Code] Khung đăng nhập lơ lửng on Tue Jul 24, 2012 11:51 am

Các bạn bỏ code này vào index_body:

Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

<script> function hideLoginBoard(){document.getElementById('loginboard').style.display = 'none'; }</script><!--
Start Login Board --><div id="loginboard" style="position:absolute; visibility:show; z-index:1000; filter: alpha(opacity=70); opacity:0.70; top:50;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; padding-top: 0px;" width="350" align="center"><tr><td width="100%" valign="middle" align="center"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" width="350" align="center" bgcolor="#ffffff"><tr><td width="100%" valign="middle" align="center" colspan="2"><!--
End Welcome --><fieldset class="fieldset"><fieldset class="fieldset"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" width="350" align="center" bgcolor="#ffffff"><tr><td width="100%" valign="middle" align="center" colspan="2"><font face="Verdana" size="2"><font color=#FF0095 face="Verdana" size="2"> </font><a onClick="hideLoginBoard(); return false" href="#Close""><b>[x]Đóng cửa sổ này[x]</b></a></font></td></tr><!-- Site Life Status -->
<tbody>

    <tr>
        <td class="tfoot" colspan="2" align="center" bgcolor="white">
            <font color='black'>--benxua.tk--</font>
        </td>
    </tr>
</tbody>
<tbody>
    <tr>

        <td class="alt1" width="100%" colspan="2" align="center">
 
        <div class='smallfont'>
          <img src="http://i64.servimg.com/u/f64/15/44/78/93/logo0810.gif"></br>

        </div>
        </td>
 
    </tr>
</tbody>
<!-- / Site Life Status  --></table></fieldset><!--
End Welcome --></br><!-- Login if you're Member -->
<fieldset class='fieldset'>
    <legend align='center'><a href='http://benxua.net/login.forum?connexion' onclick='return toggle_collapse('loginboardlogin')'><font face='Verdana'
 
size='2'>Vui lòng đăng nhập vào Forum</font></a></legend>
 
<center><b><font size=1.7>:: CHÚC BẠN MỘT NGÀY TỐT LÀNH ::</font></a></b></center>


        </form> 

<!-- Register if you're Guest -->
<fieldset>
<legend align="center" > <a href='http://benxua.net/profile.forum?mode=register' onclick='return toggle_collapse('loginboardregister')'><font face='Verdana' color='red'
 
size='2'>Chưa có tài khoản, mời bạn dangky !</font></a></legend>
</fieldset>
</td></tr></table></td></tr></table></div><script>var curx=350;var cury=0;</script><script>var curx=350;var cury=0;</script><script>var ie45,ns6,ns4,dom;if (navigator.appName=="Windows Internet Explorer") ie45=parseInt(navigator.appVersion)>=4;else if (navigator.appName=="Netscape"){  ns6=parseInt(navigator.appVersion)>=5;  ns4=parseInt(navigator.appVersion)<5;}dom=ie45 || ns6;var timershow=false;var win_w=window.innerWidth ? window.innerWidth : document.body.offsetWidth;var mid_w=win_w/2;var timershow1=window.setInterval("stayMiddle()",1);function getobj(id) {el = document.all ? document.all[id] :  dom ? document.getElementById(id) :  document.layers[id];return el;}function moveobj(obj,x,y) {obj.style.left=x + "px";obj.style.top=y+ "px";curx=x;cury=y;}function stayMiddle() {if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)var pY =  document.documentElement.scrollTop;else if (document.body)var pY =  document.body.scrollTop;obj = getobj('loginboard');newy = cury+((pY-cury)/16)+5;moveobj(obj,curx,newy);}</script>

 <!-- END switch_user_logged_out -->Không có gì gọi là mãi mãi, chỉ có cái gọi là tức thời......
ڸ٥ﻻ ﻉ√٥ﺎ ٱ
Xem lý lịch thành viên http://bluestar.5forum.net

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết